Αρχική

Η INTERMATIC δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, ανάπτυξης και
εφαρμογής των αυτοματισμών κίνησης & ασφάλειας PARKING – GARAGE &
ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από το 1989.

Από το 1996 εδρεύει στην Αθήνα – Παγκράτι και συγκεκριμένα στην οδό
Λυσιμάχου 10, ενώ σύντομα θα μετακομίσει σε ιδιόκτητο χώρο !
Με συνέπεια, ποιότητα, υπευθυνότητα και τεχνολογική κατάρτιση έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στην κορυφαία βαθμίδα του είδους της.

Για αυτό και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες Εταιρείες Κατασκευών, Οργανισμοί, Δημόσιος Τομέας, Τράπεζες, Πρεσβείες, Νοσοκομεία, Εταιρίες Διαχειρίσεων Κτηρίων αλλά και όπως είναι φυσικό πάρα πολλοί Ιδιώτες έχουν ξεχωρίσει την ποιότητά της.

 

Η INERMATIC επένδυσε, επενδύει και θα επενδύει στο αποτέλεσμα της εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης με στόχο τη δημιουργία ενός αντικειμένου με πρακτικό όφελος……………………………………τ ε χ ν ο λ ο γ ί α !

   

                                                                                                           Με  Εκτίμηση                                                               Αναστάσιος  Κ.  Βόγκλης___

                                                                                                         ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ                                                         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ